شارخ کیومرثی
شارخ کیومرثی
مدرس دوره های کسب و کار
۱۰۱ دانشجو
1 دوره

شارخ کیومرثی هستم بنیان گذار کوچینگ تکنولوژی و کوچ بین المللی مورد تایید ICF. از سال ۹۵ به عنوان مدیر، مشاور، منتور و اخیرا کوچ در پروژه های نرم افزاری مختلفی نقش داشتم و سابقه همکاری با موسساتی مثل مینو، افق کوروش و هتل ارم رو داشتم. در حال حاضر به عنوان بیزینس کوچ حوزه تکنولوژی و همچنین کوچ مدیران ارشد به مدیران کسب و کارهای کوچک و بزرگ برای حل چالش های کسب و کارشون کمک می کنم.

دوره ها